Wil je…

  • productiviteit én welzijn van je teamgenoten verhogen?
  • pijnpunten op een constructieve manier op tafel krijgen?
  • je veranderopdracht echt laten landen in je organisatie?
  • inzichten vertalen naar concrete gedragsveranderingen?

Als het in je team soms even ongemakkelijk mag worden, juist dán ontstaan prachtige doorbraken in jullie samenwerking. Als de waarheid even echt gezegd én gehoord wordt, komt er veel creativiteit los en neemt het onderling vertrouwen toe. Helaas, vaak worden de ongemakken in de samenwerking vermeden. De samenwerking verloopt wel ‘netjes’, maar broodnodige gesprekken worden niet gevoerd. Ik creëer de gelegenheid waarin mensen zich uitgenodigd en vertrouwd voelen om zich uit te spreken en verbindingen te versterken.

Reflecting on your feet: het vermogen om, terwijl je volop in actie bent, te registreren wat er in het contact met de ander én in je zelf gebeurt. Spanningen worden een bron van informatie waarmee je het gesprek direct kunt beïnvloeden.

Mijn interventies zorgen in de eerste plaats voor veiligheid. Daardoor kunnen juist lastige situaties de bron worden voor nieuwe verbindingen. Daarbij maak ik dankbaar gebruik van de concrete lastige situaties. Ik geef taal aan dat ongemak, waardoor de belemmering verandert in vertrouwen en creativiteit. Geen kunstjes, maar oprecht nieuw gedrag. Zoals een klant het verwoordde: “We zijn nu meer volwassen“.

Geen oordeel. Wel scherp nieuwsgierig.

Daarmee heeft mijn aanpak kenmerken zowel van coaching als van training. Elk team kent zijn eigen karakteristiek. Een set van – vaak onbewuste – patronen die de onderlinge omgang sturen. Soms is daarbij praktische training effectief (vaardigheid), soms is een meer coachende benadering (inzicht) wat er nodig is. Altijd snijdt het mes aan twee kanten: de teamsamenwerking verbetert én de mensen komen meer in hun kracht.

Ik doe dat:

  • door direct aan te sluiten op de praktische beleving van het team
  • met een helder en stevig programma dat de veiligheid biedt om het ongemak te verwelkomen
  • zonder grote leergangen, maar met kleine interventies dicht op de praktijk
  • door wel confronterend en niet bedreigend te zijn. Geen oordeel, wel scherp nieuwsgierig.
  • met concrete oefeningen, dicht op de huid en meteen toepasbaar.

Productie, procedure, patronen, personen.

Elk team, of het nu een sportteam, productieteam of managementteam is, heeft omschreven doelen en taakstellingen Deze ‘productie’ wordt geleverd door menskracht en wordt ondersteund door organisatie-inrichting: procedures. Het halen van je productie, de helderheid van de procedures en de kwaliteit van de onderlinge samenwerking vormen een ondeelbare eenheid.

Training

De kwaliteit van de onderlinge communicatie is dus een van de bepalende succesfactoren. En die kwaliteit kun je trainen. Dat gaat over het individuele vermogen om je boodschap over het voetlicht te krijgen én het vermogen om ruimte te maken om goed te kunnen luisteren. Openhartig; met een open vizier en zonder ‘meel in de mond’ en ‘watten in de oren’. Hoe dóe je dat? Hoe doe jíj dat?

Directeur Dienst Beheer Infrastructuur Provincie Zuid Holland Petrouchka den Dunnen: “Het werken met Joost in ons team betekent dat er inzicht ontstaat door te doen, […] en dat geeft meteen ruimte en vertrouwen voor een betere samenwerking. Het effect van de sessies is zichtbaar op het moment maar ook daarna. We zoeken elkaar op en maken verwachtingen & behoeften bespreekbaar. En..werken met Joost is gewoon leuk! “

Coaching

De kwaliteit van de samenwerking in teams is méér dan de optelsom van de individuen. Elk team kent haar eigen dynamiek, een karakteristieke manier van werken met voor- en nadelen. Deze ‘systemische eigenheid’ uít zich in interactiepatronen. Er zit een grote kracht in het ‘op tafel krijgen’ van deze patronen. Je krijgt grip op dat wat jullie in de greep houdt. Het komt de sfeer, het onderling vertrouwen en de productie ten goede.

Veiligheidsbeambte RijksTunnels Peter Kole: ” Het is teamcoachen+. Joost laat ons niet door een hoepeltje springen, maar levert du moment maatwerk! ”

Lees meer over mij of neem direct contact op!