Recente opdrachtgevers o.m.

Referenties

Het ongemak bespreekbaar maken.
Peter Kole. VeiligheidsBeambte Rijkstunnels: “Joost helpt de volwassenheid in een team te bevorderen. Hij is sensitief en stevig in de groepsprocessen. Kortom, ik durf hem echt los te laten op mijn team. Hij kan inderdaad werken met ‘het ongemak’ en hij is in staat dat op een werkbare manier bespreekbaar te maken.
Het is teamcoachen+. Joost laat ons niet door een hoepeltje springen, maar levert du moment maatwerk! De voorbereiding gaat in nauw overleg met het team. Maatwerk en meebewegen en ondertussen precies ondersteunend of confronterend waar nodig. De focus is helder, de werkvormen volgen de ontwikkeling van het team en de dag.”

ManagementsDrives komen tot leven.
Luc Boekesteijn, programmaleider Neerlandsdiep.
“Joost speelt al geruime tijd bij ons een belangrijke rol in een programma voor projectmanagers, met name als het gaat om persoonlijke waarden en samenwerking met anderen. Zijn blik en aanpak zijn speels en verfrissend en nodigen in ieder geval onze deelnemers uit om te ervaren dat er meerdere werkelijkheden kunnen zijn, dan die van henzelf. En dat helpt echt naar een betere samenwerking! En inderdaad werkt het soms echt om gewoon even te doen om er daarna pas daarover na te denken!”

Heel verfrissend. Meer begrip én meer kracht.
S. Reijne, M.Sc., Studieadviseur / Beleidsmedewerker:
“Ik merk dat ik […] gebruik maak van de karakterstructuren. Die geven mij houvast en zorgen ervoor dat ik mij steviger kan opstellen, zónder dat ik mijzelf onaardig vindt. Kortom, ze halen een bepaald filter weg, waardoor ik meer bij mijn eigen kern kom en minder twijfel.
Ik beveel deze workshop aan aan mijn collega’s wanneer ze eens echt uit de comfortzone willen stappen en van daaruit willen kijken naar zichzelf. Het werkt verfrissend en zorgt voor meer begrip ten opzichte van je eigen persoonlijkheid en de mensen om je heen.”
Carmen Jansen, studieadviseur :
“De workshop heeft flink doorgewerkt bij mij. Ik ben privé nu duidelijker neer gaan zetten wat ik wil en waar ik zakelijk / juridisch gezien recht op heb. Een zelfde soort spanning kwam een keer opzetten in een gesprek met een student. Ik wist toen dat ik iets meer ‘Claudius’ mocht tonen. Heel fijn, zo’n innerlijke aanwijzing en dat ik nu dan weet waar het vandaan komt en wat ik er mee kan.
Ik beveel je workshop aan bij collega’s die zich durven laten raken. De workshop kan je inzicht geven in je vaste patronen, je kunt experimenteren met nieuw gedrag en er kunnen onvermoede krachten van jou losgemaakt worden. Het is een heel persoonlijk proces. En daar waar je je zelf beter leert kennen, kun je je studenten beter begeleiden.”

Uit een verrassende hoek.
Cindy Bucher, consultant United Talent: Soms wil je deelnemers via een verrassende invalshoek laten beleven wat hun impact is in communicatie. In onze leiderschapsprogramma’s werken daarvoor we onder andere graag met Joost samen. Middels de theaterkunst belichamen deelnemers personages die zij in zichzelf en op de werkvloer kunnen herkennen. Door die personages als het ware even te zijn of daar een gesprek mee te hebben, ervaren zij wanneer en hoe bij hen verkramping optreedt, wat de impact is in het gesprek en hoe zij weer in ontspanning kunnen komen. Joost begeleidt hen daarin op een onderzoekende en waarderende manier. Hij nodigt uit tot ontdekken en uitproberen, waardoor deelnemers op speelse wijze tot inzichten komen en meer ontspannen constructieve gesprekken voeren vanuit hun eigen kracht.

Samenwerking

Referenties

Opent deuren.
Maurice van de Mortel. :
Joost neemt mensen op een actieve manier mee naar het gevoel en het ongemak in de interactie. Ze ervaren dat het serieus nemen van deze gevoelens en er vervolgens wijs me omgaan effectiever is dan negeren. Deze bewustwording is individueel, maar draagt zeker ook bij aan de ontwikkeling van de groep als geheel.
Joost is een betrouwbare, toegewijde docent met lef. Hij gaat het contact echt aan en durft grenzen te verleggen. Draagt mee daarbij aan een veilig en open leerklimaat. Joost opent deuren waarvan mensen niet wisten dat ze er waren!  

Veiliger én Vrolijker.
Etske Kroon: Mijn groep hield het veilig door de ontwikkelambities abstract te houden. Zo bleven de ontwikkelingen te oppervlakkig, te mentaal, te serieus, te politiek correct. Ze voelden wel aan dat er wat te leren viel, maar gingen het niet echt aan. Met Joost vonden we vertrouwen om de leervraag – die ontweken werd – ín te duiken. Veiliger én Vrolijker! Het gaat over ongemak en tóch wordt het een vrolijke boel. Door concrete situaties na te spelen wordt het juist heel echt en komt het heel dichtbij.