Spelenderwijs verdiepen.

Spelen en verdiepen, die twee woorden schetsten mijn werk in grote lijnen. Ik houd van diepgang en van improviseren: de kracht van het onvoorspelbare.

Over mij

Sinds 1997 werk ik, Joost Klabbers, als zelfstandig trainer en coach onder de noemer: ‘Eerst doen, dan denken’. De ervaring gaat vooraf aan de reflectie. Of, zoals Aristoteles het zei: “Er is niets in het verstand, dat niet eerst in de zinnen is geweest”. Het samenspel tussen de dagelijkse werkelijkheid en een speelse nieuwsgierigheid maken leven en leren tot synoniem.

In 1959 ben ik geboren. In 1981 werd ik civiel ingenieur en in 1991 behaalde ik het diploma theaterdocent aan de Amsterdamse Theaterschool. Sindsdien schoolde ik me als trainer en coach. De meest intense leerschool blijft het leven zelf.

Mijn visie

Waarnemen – werkelijk voor wáár aannemen – wat er gebeurt in het contact met anderen creëert vaak al precies die beweging die het welzijn én de communicatie verbetert. Daarbij is waarnemen zonder te oordelen essentieel. Daar raken spelen, communicatietraining en bewustzijnswerk elkaar: pas buiten het oordeel kun je spelen, leren en jezelf zijn.

Mijn aanpak

Communiceren is de hoofdmoot van onze dagelijkse activiteiten én productiviteit! De kwaliteit van die communicatie is dus zeer bepalend voor de effectiviteit van ons handelen. Inmiddels 30 jaar verzorg ik trainingen aan mensen in organisaties op het vlak van effectief communiceren. Vanuit mijn achtergrond van theatermaker en ondersteund door diverse trainer/coachopleidingen, heb ik een methodiek ontwikkeld waarin ik de directe taal van het theater combineer met de wetenschappelijke inzichten uit psychologie en bedrijfsvoering. En mijn initiële opleiding als civiel ingenieur geven me makkelijk aansluiting bij de ‘praktisch ingestelde mens’.

Ik ontwikkel programma’s op maat. Mijn aanpak laat mensen zien wat ieders eigen functionele en disfunctionele aandeel is in de communicatie. Vanuit het theater werk ik al decennia lang volgens de principes van de nu in zwang rakende Embodied Cognition: cognitie en lichaam zijn onscheidbaar. Het lichaam vertelt onmiddellijk wat er zich in het hoofd afspeelt. Twee lichamen vertellen elkaar meteen wat er in de relatie gebeurt! Door hiervan gebruik te maken werkt mijn methode heel direct.

Mijn werkveld

Ik werk:

• met teams (maatwerk training en coaching);

• met leergroepen (workshops bv binnen academies);

• en met individuele cliënten. (vragen over leven en werk)

Mijn drijfveer

Onderzoekslust! In de concrete dagelijksheid kunnen  we ontdekken wie we zijn en wat ons drijft. Bij die nieuwsgierigheid gaan zingeving en praktische effectiviteit hand in hand. Ik daag uit om op een open, hartelijke en messcherpe manier ons dagelijks handelen op de snijplank van onze oordeelloze nieuwsgierigheid te leggen. Zodoende kunnen we én effectiever werken, én steeds moeitelozer samenvallen met wie we zijn. Buddha in de kantoortuin.

Neem direct contact met me op of lees referenties