Welkom in de huiskamer van Eerst Doen Dan Denken

Ook anderen hebben een beeld van mij.

Sluiten

Wat zeggen anderen

'Joost is voor mij een zeer inspirerende trainer, die me steeds weer persoonlijk raakt op gevoels- en spiritueel niveau. Daarbij heeft hij RWS echt geholpen met blijvende verbeteringen: de mensen zijn veranderd. Ik vind het heel motiverend om samen met hem de organisatie verder te ontwikkelen.'
(Olaf van Duin, stafdirecteur Productie Rijkswaterstaat)

'Met Joost Klabbers werken is een feest omdat hij begrepen heeft waar het om gaat in communicatie tussen mensen: het kennen en bewaken van je grenzen en tegelijkertijd je hart blijven volgen. Dat is een paradox die helpt bij oprechte communicatie.'
(Gerrit Jan van Lockhuyzen, hoofd HRM Sevagram)

'Joost weet op een open en eerlijke manier 'aanspreken' aansprekelijk te maken waardoor aanspreken natuurlijk gedrag wordt. Coach die snel liefdevol en direct tot de kern weet door te dringen.'
(Ingrid Schrauwen, directeur Bureau Adviseurs Rijkswaterstaat)

‘Joost voelt haarfijn waar en bij wie het stokt. Hij ziet de individuele mens en doorziet het grotere organisatieplaatje. Joost leeft het begrip respectvol liefdevol.’ ‘Ik voel me gezien door jou. Je weet me altijd aan het denken te zetten.’
(Josephine van Rie, HRD-consultant Randstad)

Terug naar de tekstballon
Terug naar de huiskamer

Als u het echt wilt weten moet u me in de ogen kijken. Maar Zuster Leontine had het al goed gezien

Sluiten

De waarde zien

Joost KlabbersIk ben een onderzoeker, een speler en een meester. Ik sta stil bij de zaken des levens door te spelen, ik daag uit en zoek graag de grenzen op. Niet oordelend, maar liefdevol en met respect. Ik heb waardering voor de oneindige diversiteit van mensen. 'Iedereen ziet de waarheid op zijn manier en elke manier is waardevol.'

Mijn visie: Wij zijn eigenlijk allemaal innig verbonden met elkaar. Iedereen verlangt naar de ervaring van die verbondenheid én iedereen is er bang voor. Deze paradox heeft voortdurend enorme invloed op onze communicatie.
In mijn werk help ik mensen meer zicht te krijgen op de gevolgen van die paradox in het dagelijks leven. Dat inzicht maakt samenwerken - het hele leven - prettiger en effectiever. In het vertalen van deze idealen naar praktische en effectieve werkvormen ben ik een meester geworden.

Mijn belangrijkste diploma ziet u aan de muur hangen: Zingen, spelen, werken met ontwikkelingsmateriaal, luisteren naar mooie verhalen. Dat had Zuster Leontine van de kleuterschool al in 1965 goed gezien!

Terug naar de tekstballon
Terug naar de huiskamer

Ik ben een liefdevolle leraar.

Sluiten

Liefdevolle leraar

Joost KlabbersSinds 1997 ben ik ZZP'er onder de noemer: 'Eerst doen, dan denken'. Als trainer en coach zet ik de taal van het theater in. ‘Eerst acteren, vervolgens reflecteren.’ Daarmee vergroot ik het zelfbewustzijn, de authenticiteit en het palet van communicatieve vaardigheden van de deelnemers.

In 1959 ben ik geboren. In 1981 werd ik civiel ingenieur en in 1991 behaalde ik het diploma theaterdocent aan de Amsterdamse Theaterschool. Eerst ben ik vooral actief geweest als regisseur en als trainingsacteur. Sinds 2001 ontwikkel ik trainingen en trajecten op maat voor eigen klanten en opdrachtgevers. Ik blijf ook mezelf scholen en trainen, onder meer bij: Flavio ‘Grilo’ Mercado (Capoeira), Alet Wildmann (Stemtraining en zang), ITIP (Coaching), Joe Weston (Acteren en bewustwording), Centrum voor Tantra Amsterdam, Berry Collewijn (Voice Dialoge), Zenriver (Zentraining).

Praktische, zakelijke leervragen zijn een prima ingang tot vergroting van bewustzijn. Ik verzorg trainingen op het gebied van communicatie, leiderschap en persoonlijke groei.

Mijn visie:
Waarnemen - werkelijk voor wáár aannemen - wat er gebeurt in het contact met anderen creëert vaak al precies de goede beweging om het welzijn én de communicatie te verbeteren. In dat waarnemen is de oordeelloosheid essentieel. Daar raken spelen, communicatietraining en bewustzijnswerk elkaar: pas buiten het oordeel kun je spelen, leren en jezelf zijn.

Terug naar de tekstballon
Terug naar de huiskamer

Dat kan ik haarfijn uit de doeken doen:
- Wilt u weten waarvoor u mij kunt bellen?
- Bent u nieuwsgierig naar voorbeelden van interventies?
- Of heeft u liever een overzicht van mijn relaties?
   - Benieuwd naar TTTT?

Sluiten

Waarvoor kunt u me bellen?


Voor training, advies en (individuele) coaching... BIJ INDIVIDUELE VRAGEN
Ook op het werk komt u uzelf tegen: 'aangenaam verder kennis te maken'. Met mij kunt u de dagelijkse ervaringen en moeilijkheden gebruiken als ingang naar persoonlijke groei en welbevinden.

... BIJ SAMENWERKINGSVRAGEN
U realiseert zich dat samenwerking staat of valt met het vertrouwen in elkaar. Geen tips and tricks, maar elkaar recht in de ogen kijken. Zoals bij Training voor teams in turbulente tijden (TTTT)

... BIJ ORGANISATIEVERANDERING
Vanwege veranderingen in samenstelling of taken van een team, neemt u de samenwerking onder de loep. Hoe gebruikt u die verandering om de samenwerking te verbeteren?

... BIJ CULTUURVERANDERING
Cultuurverandering levert alleen een goed resultaat op als de behoeften van de organisatie en de belangen van de individuele medewerkers op elkaar worden afgestemd. Met mij kritisch kijken naar die eigen cultuur is hierbij een effectief startpunt.

... BIJ COMPETENTIE-ONTWIKKELING
U heeft al diverse vaardigheidstrainingen achter de rug en u kunt het hebben om op een speelse manier flink door elkaar geschud te worden. Door de zakelijke eisen te verbinden aan ieders persoonlijke uitdagingen verbeteren we uw competenties. Bijvoorbeeld:

... ETCETERA
Elke nieuwe vraag inspireert mij tot een nieuw aanbod!

EERST DOEN, DAN DENKEN. Voor mensen die houden van hun waarheid én nieuwsgierig zijn.

Terug naar de tekstballon
Terug naar de huiskamer

Sluiten

Voorbeelden van interventies

Hoe pakt EERST DOEN, DAN DENKEN het aan?
Hieronder geef ik enkele praktijkvoorbeelden.


Bij een afdeling P&O van een grote organisatie

De vraag

Het nieuwe hoofd P&O van een bestaand team met acht adviseurs wil hen een stap laten maken naar: meer zelfstandigheid in doelstelling en strategie; en meer de rol nemen van adviseurs van het management i.p.v. zelf inhoudelijk P&O-werk te blijven doen.
Beide veranderingen vragen van de teamleden dat ze met hun leidinggevende, met hun collega's en met hun interne klanten minder over de inhoud en meer over het inrichten van de onderliggende processen communiceren. Dat vergt, naast kennis, het vermogen om rollen af te bakenen, de ander op verantwoordelijkheden te wijzen, heldere afspraken te maken en bewaken (aanspreken en zelf aanspreekbaar zijn).
De teamleden reageren verschillend op deze veranderingen. Waar de een onzeker en argwanend is, is de ander opgetogen en proactief. Deze verschillen leiden tot spanning in het team.

De interventie

In gesprekken met het hoofd breng ik de weerstand in het team, en zijn reactie daarop, in kaart.
In een sessie van een dagdeel met het team, inclusief het hoofd, wordt duidelijk wie eigenaar is van welk probleem. En dus wie in staat is om tot oplossingen te komen. Ook het hoe en waarom van het verbeteren van de communicatie wordt concreet gemaakt.
In een traject voor het gehele team werken we, in groepjes wisselend van omvang en samenstelling en tegen de achtergrond van de ambities van de organisatie, aan persoonlijke uitdagingen en teamcommunicatie.
In kleine, blijvende intervisiegroepjes verankeren de deelnemers hun verworven inzichten en onderling vertrouwen.
Ten slotte verbinden de teamleden in de gezamenlijke afsluiting de persoonlijke resultaten aan de organisatieambities en worden de vervolgstappen ingepland.
Het hele traject besloeg voor de deelnemers 7 dagdelen verdeeld over twee maanden.

Het resultaat

De deelnemers hebben een groter inzicht in wat ze persoonlijk te winnen hebben bij de uitdaging die de organisatie stelt. Omdat ze de onderlinge verschillen erkennen en waarderen en daarom meer kunnen genieten van hun eigen kwaliteiten, hebben ze gewonnen aan zelfvertrouwen. Verder onderkennen ze de obstructies in hun onderlinge contacten veel eerder en weten hoe ze er effectief mee om kunnen gaan. De adviseurs staan sterker naar interne klanten.

De opdrachtgever: 'Voor mij en de teams waarvoor ik verantwoordelijk ben heeft het een gezamenlijk vocabulaire opgeleverd. Waardoor we elkaar vanaf het moment van de training nog beter begrepen. Daar bovenop heeft ieder zijn eigen leer- en ontwikkelpunten gezien en gepakt. Onze communicatie is nu openhartiger en dus veel effectiever.'

Terug naar boven
Terug naar de tekstballon
Terug naar de huiskamer

Bij een afdeling van een grote ambtelijke organisatie.

De vraag

'Kun je een dag verzorgen met als doel het bekrachtigen en inbedden van de wisseling van leidinggevende?'
Een van de huidige medewerkers wordt de nieuwe leidinggevende. De huidige leidinggevende - en founding father - blijft nog een jaar actief binnen deze afdeling. Er heerst een grote collegialiteit en de norm is: 'Gij zult elkaar steunen'. Deze norm zou eventueel verzet tegen de verandering onderhuids kunnen houden, toegedekt middels de grote verbale kwaliteiten.

De interventie

In samenwerking met de nieuwe leidinggevende ontwikkel ik een programma waarin verschillende rituele werkvormen het hoofdbestanddeel zijn, op een locatie (slechts per boot bereikbaar) los van de dagelijkse routine. Zo oefenen we onder meer: je laten leiden door een ander en aangeven wanneer daarin iets niet klopt. En maken we een tableau vivant van de oude en de nieuwe situatie: letterlijk je nieuwe plaats innemen.
Alle vormen nodigen uit om 'mee te bewegen' en nieuwsgierig te zijn naar verzet tegen de verandering, steeds in een niet-veroordelende houding. In de meeste werkvormen wordt weinig gesproken. Waardoor de ervaring zelf meer confronterend en dus makkelijker te onderkennen is.

Het resultaat

Zowel de beide leidinggevenden als de teamleden voelen zich bekrachtigd in de nieuwe situatie. Er is een goed uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling gecreëerd: een eerlijke start voorkomt veel gedoe achteraf.

De opdrachtgever: 'Joost Klabbers heeft mij met een prachtig gevarieerd ritueel geholpen mijn rol als directeur van mijn huidige club op te pakken en afscheid te nemen van de oude directeur, die nog een jaar bleef werken in dezelfde club. Ik voelde mij in mijn kracht gezet en van de oude directeur werd liefdevol afscheid genomen. Joost heeft dat op zijn 'eigen wijze' begeleid; aandachtig, betrokken, rustig waar nodig, vol energie waar mogelijk en afgestemd op de groep.'

Terug naar boven
Terug naar de tekstballon
Terug naar de huiskamer

Bij een organisatie met driehonderd medewerkers.

De vraag

'Hoe kunnen we elkaar in onze gehele organisatie eerder en eerlijker aanspreken?'
Kenmerkend voor de cultuur binnen deze organisatie is de grote loyaliteit aan de te bereiken doelen en aan elkaar. Maar er is minder vermogen om elkaar scherp te houden op afspraken en gedrag, de collega's lossen het op door zelf wel even wat harder te werken. Dit houdt structurele problemen en (inefficiëntie) onder de oppervlakte.

De interventie

In het traject van twee maanden waarin ik het management begeleidde, wordt 'aanspreken' een gevleugeld begrip. In workshops (veel DOEN!) en coachingsessies, waarin we ook het zelfstandig voortzetten van het traject regelen, maken we werk van: werkelijk contact maken, grenzen stellen en krachtig en respectvol confronteren. Onder begeleiding organiseren de managers met hun eigen afdelingen een dag over het onderwerp 'aanspreken'. De tijdinvestering van de deelnemende managers bedraagt in totaal zes dagdelen.

Het resultaat

'Aanspreken' staat een tijdlang collectief in de aandacht. Het is done geworden om elkaar erop te bevragen en te stimuleren. De onbewuste koppeling 'confrontatie = disloyaal' is voor velen doorbroken en er is meer draagvlak voor respectvolle confrontatie. Op individueel niveau zien de deelnemers wat hen weerhield van openhartigheid. Ze ervaren hoe ze een confrontatie kunnen aangaan zonder een conflict te veroorzaken. Verder kijken ze met respect naar de leerprocessen van hun collega's. Dit alles geeft de ruimte en het vertrouwen dat nodig is.

De opdrachtgever: 'De werkwijze van Joost Klabbers werkt! Algemeen beeld is dat het management zich bewuster is geworden van 'aanspreken' en het effect ervan. Nu al is te merken dat er meer in verbinding wordt gewerkt, wat minder ruis veroorzaakt.'

Terug naar boven
Terug naar de tekstballon
Terug naar de huiskamer


Sluiten

Mijn relaties

Voor en met wie werkt EERST DOEN, DAN DENKEN?
Een overzicht van diverse klanten, opdrachtgevers en collega's van me.

Klanten:

Opdrachtgevers:

Collega's:

Terug naar de tekstballon
Terug naar de huiskamer


Dat is aan U!
Ik werk op maat en start bij uw vraag. Maar om u een idee te geven kan ik meer vertellen over mijn werkwijze.

Sluiten

Werkwijze

Intake, contract, interventie, afronding.

Bij de intake staat de vraag centraal: 'Wat wilt u bereiken?' en/of 'Wie heeft waar last van?'
Wie heeft het motief kritisch naar zichzelf te kijken en te leren? Wat leeft er in de mensen? Wat is de cultuur van de organisatie? Al in deze fase komt het verband tussen de praktische eisen van de organisatie en de persoonlijke ontwikkelbehoefte van deelnemers aan de orde. De intake mondt uit in een specifiek en afgebakend contract over een interventie.

Interventies variëren in omvang en werkvorm.
Soms is een korte workshop voldoende om een impuls te geven aan een voortgaande ontwikkeling. Soms is het effectief om een team langere tijd te begeleiden. De werkvorm kan bijvoorbeeld een groepsworkshop zijn, waarbij we de energie van het aantal gebruiken om beweging te laten ontstaan. Vaak gevolgd door coachingsessies in kleinere, intiemere groepjes. Altijd is er aandacht voor de voortgang van het leerproces na de interventie: leren gebeurt in de praktijk.

In mijn aanpak vertrouw ik op de volgende drie algemeen menselijke drijfveren:

De dagelijkse praktijk is in alle interventievormen het uitgangspunt. Het is de ingang voor de verbetering van vaardigheden en de vergroting van het zelfbewustzijn. Ik gebruik daarbij theatertechnieken en werkvormen die direct bewustzijn bevorderen en ik schakel snel door naar DOEN! De taal van het lichaam (houding, stem, ruimtegebruik) laat heel direct zien welke mechanismen er onder de gesproken taal werkzaam zijn. Welke verborgen overtuigingen staan open communicatie in de weg? Zulke mechanismen en overtuigingen breng ik aan de hand van concrete situaties aan het licht. Vervolgens laat ik ervaren wat de praktische gevolgen daarvan zijn, zowel op persoonlijk als op organisatieniveau. In de aandachtige waarneming (ruimhartig, liefdevol en met compassie) ontstaat ruimte voor gezondere en effectievere alternatieven.

Terug naar de tekstballon
Terug naar de huiskamer


Sluiten

Contact

Eerst doen, dan Denken

Joost Klabbers
Dommer van Poldersveldtweg 132
6523 DD Nijmegen

06-52035906

Terug naar de huiskamer

Sluiten

DRIE EENDAAGSE WORKSHOPS

Ontwikkeling van zelfinzicht en effectiviteit

 • Wat Bezielt Je?
 • Wat is Jouw Kracht?
 • Verdieping door Doen.

 • In samenwerking met de Dagakademie van Publiek Domein verzorg ik drie, ook los te volgen workshops van één dag.


  Wat Bezielt Je?

            Ontwikkeling van zelfinzicht en effectiviteit op zielsniveau

  Mensen die bezield handelen zijn de brandstof voor een organisatie. Als jij je dagelijks handelen geïnspireerd en inspirerend wilt laten zijn, helpt het om actief stil te staan bij wat jou bezielt.
  Eén dag los van het web van eisen en verwachtingen waarin je dagelijks leeft en werkt. Dat doen we door een veilige situatie te scheppen waarin alles mag en niets moet. Als we afspreken dat werkelijk álles oké is, wat blijk je dan te doen?! We werken met fysieke werkvormen waardoor je onderzoek direct en concreet is. De dag bestaat uit een combinatie van structuren die zowel de veiligheid borgen als de grootst mogelijke uitdaging creëren om jezelf in je meest pure vorm te ontmoeten. Dat geeft je meer focus in je werk, én zorgt ervoor dat er vaker gelachen wordt!

            Wat doe jij, als alles mag en niets moet !?

  Op 16 oktober, 13 november of 27 november 2015, van 9:00 tot 17:00 uur.
  Kosten: € 275,- ex. btw.
  De groepsgrootte ligt tussen 8 en 12 deelnemers.
  Locatie: Publiek Domein, Nieuwegracht 56, 3512 LT Utrecht
  Meer informatie en aanmelden: 06 5203 5906 of joost@eerstdoendandenken.nl.

  http://dagakademie.nl/workshop/wat-bezielt-je


  Wat is Jouw Kracht?

            Ontwikkeling van zelfinzicht en effectiviteit op persoonlijkheidsniveau

  Iedereen kijkt met een eigen gekleurde bril naar de werkelijkheid. Dat kan de samenwerking nogal frustreren. Door meer zicht te krijgen op hoe anderen jouw woorden en daden interpreteren en omgekeerd, begrijp je meer van hoe ze op jou reageren en kun je bijsturen waar nodig. Daardoor wordt je samenwerking een stuk effectiever.
  M.b.v. Shakespeare ga je zien hoe nauw kwaliteiten en valkuilen zijn verweven. We maken gebruik van eeuwenoud en haarscherp inzicht in karakters en intenties. Met liefdevolle spot krijg je een nauwkeurig beeld voorgeschoteld van jou 'levensrol'. Gecombineerd met het psychologisch model van de karakterstructuren worden de lessen zo concreet dat ze de volgende dag bruikbaar zijn. Deze dag is aanvullend op 'Wat bezielt je', maar kan zeker ook als losse workshop worden gevolgd.

            De kracht van jouw persoonlijk personage

  Op 13 maart 2015, van 9:00 tot 17:00 uur. Kosten: € 275,- ex. btw.
  De groepsgrootte ligt tussen 8 en 12 deelnemers.
  Locatie: Publiek Domein, Nieuwegracht 56, 3512 LT Utrecht
  Meer informatie en aanmelden: 06 5203 5906 of joost@eerstdoendandenken.nl.

  http://dagakademie.nl/workshop/wat-is-jouw-kracht


  Verdieping door Doen

            Ontwikkeling van zelfinzicht en effectiviteit op praktisch niveau

  Coaching als vervolg op de workshop 'Wat bezielt je' of 'Wat is jouw kracht'.
  Verdieping van zelfinzicht door dóen. Wat is jouw gedrag als je jouw bezieling en persoonlijkheid inzet in je dagelijks werk? We werken in kleine groepjes waarin jouw vraag een uur de volle aandacht krijgt. Ik daag je uit je ontwikkeling te toetsen in een echte of gesimuleerde (gespreks-)situatie. We richten ons daarbij niet op 'hoe het moet' en wel op hoe je bezieling en persoonlijkheid heel concreet zichtbaar worden. Wat drijft je en wat belemmert je?
  De medecursisten ondersteunen je onderzoek en zijn een klankbord voor je ontdekkingen. Deze stap helpt je om je ontwikkeling van zelfinzicht en effectiviteit ook in de praktijk verder voort te zetten.

            Persoonlijke bezieling in de praktijk

  Op 10 april 2015, van 9:00 tot 13:00 uur of van 13:30 tot 17:30 uur. Kosten: € 175,- ex. btw.
  We werken in groepen van 3 of 4 deelnemers.
  Locatie: Publiek Domein, Nieuwegracht 56, 3512 LT Utrecht
  Meer informatie en aanmelden: 06 5203 5906 of joost@eerstdoendandenken.nl.

  http://dagakademie.nl/workshop/verdieping-door-doen


  Terug naar de huiskamer

  Sluiten

  Een Top Team in Turbulente Tijden

  Bezuinigingen en reorganisaties zijn een bedreiging voor de sfeer en de samenwerking binnen elk team

  TurbulentieGeef je leiding aan een team

  Maak je deel uit van een team

  Kortom: Neemt de werkdruk toe, maar ervaar je niet de kracht van een team in beweging?

  Juist in turbulente tijden is het van belang te investeren in vertrouwen en groei.

  De menselijke reflex op bedreiging is vechten, vluchten of verstarren. Dit betekent het opgeven van vertrouwen. Onze training helpt om die reflex terug te buigen naar samenwerking. Dit begint met het herkennen van de stand van zaken en het investeren in vertrouwen en creativiteit. Dus niet langer doorbuffelen, maar eerst inventariseren wat ieders zorg is. En daarna vanuit een realistisch standpunt kijken wat mogelijke oplossingen zijn. Dan kan de energie van de turbulentie gebruikt worden voor ontwikkeling.

  Hoe pakken we dat aan? In drie losse dagdelen trainen we jou en je teamleden in het focussen op wat je drijft, in plaats van op wat je vreest. We leren je samen te werken op een manier die de creativiteit en het onderlinge vertrouwen ondersteunt.

  We leveren maatwerk. De werkvormen zijn intens en direct, we bereiken veel in weinig tijd. De verhouding tussen theorie en praktijk is 20 bij 80%. Doordat de totale training binnen een periode van zes weken wordt gegeven, ben je als team in staat de verandering te borgen en kun je de resultaten integreren in het werk.

  Wij zijn:

  Mildred: www.mildreddisselkoen.nl telefoon: 06 5133 9128
  Joost: www.eerstdoendandenken.nl telefoon: 06 5203 5806

  Terug naar de huiskamer


  Sluiten

  LEVEN = BEWEGEN

  Werken is natuurlijk een werkwoord. Zodra je werkt, zet je zaken in werking. Is er verandering gaande. Dus werken is op een bepaalde manier gezien synoniem aan veranderen.

  Leven is bewegen. Van wieg naar graf, van ontbijt naar diner, van huis naar werkplek, van start van een overleg naar eind, van collega naar collega, van samenzijn naar alleen zijn, van inademing naar uitademing. Van gedachte naar de volgende gedachte, van de ene stap naar de volgende stap. Als veranderen zo in het DNA van ons mens-zijn zit, waarom dan toch zoveel ‘verander moeite’?

  Lopen is (telkens bijna) vallen.

  Als we de metafoor van lopen even erbij houden. Lopen is, fysiek gesproken op één been staan, jezelf uit evenwicht brengen en naar voren laten vallen, jezelf opvangen met je andere been, en weer op een been gaan staan. Als je ergens wilt komen zul je jezelf uit evenwicht moeten brengen. Dat doe je in het vertrouwen dat er vóór je stevige grond is en dus jezelf weer kunt opvangen. Voortbewegen is een aaneenschakeling van momenten van balans en disbalans. Van momenten van controle en van loslaten in vertrouwen.

  Mensen houden van het gevoel of idee van houvast. We hebben graag grip op de zaken die voor ons van belang zijn. We regelen onze zaken. En dat is maar goed ook. En we beseffen ondertussen maar al te goed dat al die vastigheid ook een keerzijde heeft en dat die zekerheid maar een dun laagje is. Het leven gaat in de basis over beweeglijkheid en onze behoefte aan grip staat daar soms haaks op. Ja, om te leven, en zeker om sámen te leven, is het van belang dat we onze zaken regelen. En: Ja, om te leven, om creatief te leven, hebben we de ruimte nodig om te improviseren. Los te laten. Eventjes uít balans te zijn. En dat doen we dan het liefst op een gecontroleerde manier! Daar zit de lastigheid van veranderen. Daar zit de verandermoeite.

  Want de ruimte om ‘los te gaan’, dat is nog oké, maar dan wel onder míjn voorwaarden.

  Mijn eigen val

  Onlangs was de eindexpositie van een workshopreeks naar aanleiding van het organisatie-filosofisch boek van Mieke Moor ‘Tussen de regels’. Voor die expositie heb ik een installatie gemaakt waarin ik mensen uitnodig om blootsvoets in zachte klei te stappen en om na die ‘voetmassage’ een open ruimte in te stappen om een ongedefinieerde ontmoeting met een ander te hebben (geïnspireerd op de performances van Marina Abramovic). Een expliciete uitnodiging om in het openveld van onbepaaldheid te stappen. Of, anders gezegd, om het moment van disbalans op te zoeken. Te onderzoeken wat er in dat moment van ‘even niet weten wat er in het volgende moment zal gebeuren’ kenbaar wordt… Wat valt je daar op, wat kom je tegen? Een mooie ervaring, voor de mensen die op mijn uitnodiging ingingen en voor mij.

  Onlangs was de eindexpositie van een workshopreeks naar aanleiding van het organisatie-filosofisch boek van Mieke Moor ‘Tussen de regels’. Voor die expositie heb ik een installatie gemaakt waarin ik mensen uitnodig om blootsvoets in zachte klei te stappen en om na die ‘voetmassage’ een open ruimte in te stappen om een ongedefinieerde ontmoeting met een ander te hebben (geïnspireerd op de performances van Marina Abramovic). Een expliciete uitnodiging om in het openveld van onbepaaldheid te stappen. Of, anders gezegd, om het moment van disbalans op te zoeken. Te onderzoeken wat er in dat moment van ‘even niet weten wat er in het volgende moment zal gebeuren’ kenbaar wordt… Wat valt je daar op, wat kom je tegen? Een mooie ervaring, voor de mensen die op mijn uitnodiging ingingen en voor mij.

  Veranderen, (g)een kunst.

  Karel Appel stond voor zijn doek (structuur) te wachten tot het moment dáár was (loslaten) en ‘rommelde, naar eigen zeggen, dan maar wat aan’. Het uithouden tot het moment dat je naar voren valt. Als acteur weet ik dat ín het ongemakkelijk moment van loslaten, het voorover vallen, het niet weten, een scene gaat levn… De kunst van veranderen is ook de kunst van loslaten.

  In mijn werk vind ik telkens vormen om met mensen die ervaring te onderzoeken. Om iets meer op het gemak met het ongemak te komen. Samen met Sonja van Steekelenburg (vervoerseconoom/smart mobility) organiseren we een inspiratiedag voor veranderaars. Daar zullen we heel specifiek aandacht geven aan de twee zijdes van de verandermedaille: grip houden en loslaten. www.veranderenisgeenkunst.com/inspiratiedag

  Terug naar de huiskamer


  EERST DOEN, DAN DENKEN
  Dat ben ik, Joost Klabbers
  Wie ben ik?

  EERST DOEN, DAN DENKEN
  is theater, training en bewustzijn.
  Wat kan ik voor u betekenen?

  EERST DOEN, DAN DENKEN is communicatie
  Ik kom graag met u in contact via: De laptop op de bank,
  de telefoon op de schoorsteen of direct aan de deur!

  Nieuw aanbod:

  Veranderen is geen kunst

  Samen met Sonja van Steekelenburg (Veranderkundige en econoom) ontwikkel ik een aanbod voor veranderaars in organisaties. Ter inspiratie een kennismakingsdag: 19 januari 2018. Lees ook onze blog of ga naar www.veranderenisgeenkunst.com

  Sluiten

  Welkom in de huiskamer van "EERST DOEN, DAN DENKEN"

  ED,DD ondersteunt en stimuleert de ontwikkeling van u en uw organisatie.
  Door met precieze aandacht te kijken naar de dagelijkse communicatie komen de diepere drijfveren van de mensen en de organisatie in beeld. Dat vergroot het bewustzijn en de daadkracht van mensen, maakt samenwerking zinvoller en organisaties effectiever.

  Voice Dialogue is een van de technieken die ik gebruik. Met Voice Dialogue laat u verschillende interne stemmen met elkaar de dialoog aangaan. Ook op mijn site kunt u, door uw oor te luisteren te leggen bij de verschillende stemmen in mijn huiskamer, meer te weten komen over mij en mijn werkwijze.

  Direct contact kan natuurlijk ook!

  Wil je op de hoogte blijven van alle hete nieuwtjes? Kijk dan in de open haard.


  Het Latijnse woord voor masker is Persona. Per-sona: waardoor men klinkt!

  De persoonlijkheid (en het personage) is op te vatten als masker (verbergen) waardoor men zich juist kenbaar maakt (spreekbuis). Deze paradox is een belangrijke inspiratie bron voor mijn werk en mijn nieuwsgierigheid.

  Door de persoonlijkheid in actie uit te nodigen kunnen we ontdekken wat het aan kwaliteiten herbergt en aan geheimen verbergt. Bij die ontdekkingstocht is oordeelloos waarnemen (werkelijke nieuwsgierigheid) essentieel. Zowel spelen als mediteren (én uiteindelijk het dagelijks leven) zijn manieren om die oordeelloosheid te oefenen.

  Terug naar de huiskamer

  Sluiten

  Boekenplank

  Een blijvende inspiratiebron is het theater.
  Andere belangrijke inspiratiebronnen zijn:


  Colofon

  Tekening: Mark de Koning
  Bouw website: Walraven WebWerk
  Productie en eindredactie: Thomas Klabbers

  Terug naar de huiskamer

  Wie is Joost Klabbers
  Klik op mijn tekstballon om te zien wie Joost Klabbers is
  Wat kan Joost voor u betekenen?
  Klik op mijn tekstballon om te zien wat Joost Klabbers voor u kan doen
  Neem contact op met Joost Klabbers
  Klik op mijn tekstballon om te zien hoe ik Joost Klabbers kan bereiken
  Wat vinden anderen van Joost Klabbers
  Wat vindt zuster Leonie van Joost Klabbers
  Wat is Joost dan
  Wat kan Joost voor jou doen
  Hoe gaat Joost te werk
  hier komt nog tekst
  Sluiten
  Kleuterschool diploma
  Bel me
  bel me
  Stuur me een e-mail
  mail me
  Mijn adres
  lagestraat 7, 6953 BA Dieren
  Lagestraat 7, 6953 BA Dieren
  Stilte
  Trainingen & coaching